პრაქტიკული მოსაზრებები და რეკომენდაციები სასულიერო პირებისა და რელიგიური თემებისთვის COVID-19-ის სიტუაციაში
21 აპრილი

ეს დოკუმენტი ემყარება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ მითითებებსა და რეკომენდაციებს COVID-19–ის პანდემიის საპასუხოდ, რომელიც აღიარებს სასულიერო პირების, რწმენაზე დაფუძნებული ორგანიზაციებისა და მრევლის განსაკუთრებულ როლს COVID-19-ის შესახებ ინფორმირების, მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესში.

აღნიშნული დოკუმენტი ქართულად ითარგმნა World Vision საქართველოს მიერ.

დოკუმენტის ნახვა