სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი"
22 ნოემბერი

სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ დახმარებით World Vision საქართველოს სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრს და  დაახლოებით 600 სოციალურად დაუცველ ოჯახს ჰიგინური ნივთების ნაკრები გადაეცათ საჩუქრად.