მიუსაფარ ბავშვებს სჭირდებათ შენი შემოწირულობა

ვრცლად დაეხმარე

კრებული - განათლება უკეთესი მშობლობისთვის

ვრცლად დაეხმარე
თავშესაფარი
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი ოფისი რუკაზე
დღის ცენტრი და 24 სთ-იანი თავშესაფარი

ჩვენს ცენტრებში ყოველდღიურად საშუალოდ 100 ბავშვი იღებს შემდეგი სახის მომსახურებას:

  1. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება
  2. ბავშვების ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასება
  3. ბავშვების წიგნიერების, მათემატიკური და ყოფითი უნარ-ჩვევების შეფასება
  4. საჭიროებებზე მიმართული ინდივიდუალური განვითარებისა და ზრუნვის გეგმის მიზნების დასახვა
  5. ბავშვებში სკოლისა და განათლებისადმი ინტერესის გაღვივება ფორმალური და არაფორმალური აქტივობების გზით
  6. ფსიქო-სოციალური განვითარება და რეაბილიტაცია ისეთი აქტივობების საშუალებით, როგორიცაა ხატვითი თერაპია, ხელსაქმე, ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპია, სულიერი განვითარება.

საქართველო, თბილისი, 0160
ი. იმედაშვილის ქ. #18/17

032 215 15 15

უკანასკნელი სიახლეები
გაიგეთ ყველაფერი პირველმა
01 იანვარი
World Vision საქართველო გილოცავთ შობა-ახალ წელს!

ჩვენი სურვილია, საქართველოში დაცული იყოს თითოეული ბავშვის სიცოცხლის, დაცვის, მონაწილეობის განვითარებისა და განათლების უფლება. 

 

მიეცით ბავშვებს ნებისმიერ ასაკში ჯეროვანი დრო, რომ ითამაშონ. თამაში საუკეთესო სტრატეგიაა მისი განვითარებისათვის, განათლებისათვის, განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში. ბავშვს უფლება აქვს მოითხოვოს ბალანსის დაცვა სწავლასა და თავისუფალ დროს შორის, ხოლო მშობლები/აღზრდაზე პასუხისმგებელი პირები ვალდებულნი არიან სათანადო ყურადღება დაუთმონ ბავშვის მოსაზრებებსა და საჭიროებებს ამ კუთხით. 

ვრცლად
04 ივლისი
განათლება უკეთესი მშობლობისთვის

განათლება უკეთესი მშობლობისთვის - წიგნი რომელსაც ისურვებდით, თქვენს მშობლებსაც წაკითხული ჰქონოდათ. გაიგეთ მეტი პოზიტიური აღზრდის მეთოდების შესახებ.

ვრცლად
22 ნოემბერი
სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი"

სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ დახმარებით World Vision საქართველოს სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრს და  დაახლოებით 600 სოციალურად დაუცველ ოჯახს ჰიგინური ნივთების ნაკრები გადაეცათ საჩუქრად.

ვრცლად