მიუსაფარ ბავშვებს სჭირდებათ შენი შემოწირულობა

ვრცლად დაეხმარე

კრებული - განათლება უკეთესი მშობლობისთვის

ვრცლად დაეხმარე
თავშესაფარი
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი ოფისი რუკაზე
დღის ცენტრი და 24 სთ-იანი თავშესაფარი

ჩვენს ცენტრებში ყოველდღიურად საშუალოდ 100 ბავშვი იღებს შემდეგი სახის მომსახურებას:

  1. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება
  2. ბავშვების ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასება
  3. ბავშვების წიგნიერების, მათემატიკური და ყოფითი უნარ-ჩვევების შეფასება
  4. საჭიროებებზე მიმართული ინდივიდუალური განვითარებისა და ზრუნვის გეგმის მიზნების დასახვა
  5. ბავშვებში სკოლისა და განათლებისადმი ინტერესის გაღვივება ფორმალური და არაფორმალური აქტივობების გზით
  6. ფსიქო-სოციალური განვითარება და რეაბილიტაცია ისეთი აქტივობების საშუალებით, როგორიცაა ხატვითი თერაპია, ხელსაქმე, ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპია, სულიერი განვითარება.

საქართველო, თბილისი, 0160
ი. იმედაშვილის ქ. #18/17

032 215 15 15

უკანასკნელი სიახლეები
გაიგეთ ყველაფერი პირველმა
25 მაისი
ნიკო და ვირუსი

სოციალური ამბავი „ნიკო და ვირუსი“ შეიქმნა World Vision საქართველოს ბავშვის ადრეული ასაკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის.

ბროშურა შედგება ორი ნაწილისგან: ერთი ფერადი, ხოლო მეორე არის გასაფერადებელი რვეული.

ბროშურას თან ახლავს რჩევები მშობლებისთვის ბავშვებთან კომუნიკაციის დროს საუკეთესო შედეგის მისაღწევად.

ვრცლად
21 აპრილი
პრაქტიკული მოსაზრებები და რეკომენდაციები სასულიერო პირებისა და რელიგიური თემებისთვის COVID-19-ის სიტუაციაში

ეს დოკუმენტი ემყარება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ მითითებებსა და რეკომენდაციებს COVID-19–ის პანდემიის საპასუხოდ, რომელიც აღიარებს სასულიერო პირების, რწმენაზე დაფუძნებული ორგანიზაციებისა და მრევლის განსაკუთრებულ როლს COVID-19-ის შესახებ ინფორმირების, მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესში.

აღნიშნული დოკუმენტი ქართულად ითარგმნა World Vision საქართველოს მიერ.

ვრცლად
15 მარტი
ხელების სწორად დაბანის სწავლა ბავშვებთან ერთად

World Vision საქართველო ბავშვზე მზრუნველ პირებს პერიოდულად შემოგთავაზებთ რეკომენდაციებს, აქტივობებს, დღის განმავლობაში ბავშვებთან ერთად ხარისხიანი დროის გატარების მიზნით. გთავაზობთ, რჩევებსა და რეკომენდაციებს ხელების დაბანასთან დაკავშირებით, ასევე რამდენიმე სახალისო აქტივობას ბავშვებისათვის

ვრცლად